De herinnering aan de overledene biedt troost tijdens de uitvaart.

De herinnering aan de overledene verbindt

Ik geloof dat een mooi afscheid u verder helpt. De uitvaart is een laatste mijlpaal en een eervolle afsluiting van dit leven. Op het moment dat uw dierbare overlijdt, verlaat hij of zij het leven, maar niet uw hart. Vanaf nu leeft de overledene voort in uw herinnering. Uw geliefde is op reis naar een nieuwe bestemming, waar u ook gelooft dat die zal zijn. Zijn of haar ziel blijft altijd dicht bij u.

De herinnering aan de overledene biedt troost tijdens de uitvaart.

“Geloven is vertrouwen. Erop durven rekenen dat u weer stevig in uw schoenen komt te staan, ook al zakt de grond onder uw voeten vandaan.”

De kracht van een nagedachtenis


Het verlies van een dierbare is onbevattelijk en gaat gepaard met heftige emoties. Een mooi afscheid geeft houvast voor de toekomst. Het markeert een nieuw begin. Samen herinneren we de overledene zoals hij of zij was. Dat kan met een gedicht, een persoonlijke anekdote of passend lied. U bepaalt welke weg wij inslaan om samen een passend afscheid vorm te geven.